Waarom leggen mensen zich zo gemakkelijk neer bij autoriteit?

Heel eenvoudig. Het is namelijk precies wat zij al van kleins af aan geleerd krijgen op scholen!

We gaan er normaal gesproken vanuit dat kinderen naar school gaan om te leren lezen, schrijven, rekenen en om hun algemene kennis bij te brengen. Maar de boodschap die de onderwijsinstellingen in werkelijkheid en veel effectiever overbrengen dan enige nuttige kennis en vaardigheden is het idee dat je (pas) een goed mens bent als je je gedienstig opstelt en blind gehoorzaamt aan autoriteit.

Jaar in jaar uit leven studenten in een wereld waarin ze geprezen, gecomplimenteerd en beloond worden wanneer ze aanwezig zijn op de tijd en plaats die hen door de autoriteit wordt opgedragen. Ze krijgen verwijten, berispingen en straf wanneer ze ergens anders zijn. Met inbegrip van het feit dat ze om te beginnen al gedwongen worden om naar school te gaan.

Ze worden geprezen, gecomplimenteerd en beloond wanneer ze doen wat de autoriteit zegt dat ze moeten doen. Ze krijgen verwijten, berispingen en straf wanneer ze iets anders doen of niet doen wat de autoriteit zegt dat ze moeten doen.

Ze worden geprezen, gecomplimenteerd en beloond wanneer ze spreken wanneer en hoe de autoriteit zegt dat ze moeten spreken. En krijgen verwijten, berispingen en straf wanneer ze op een ander moment hun mond opendoen of wanneer ze op een andere manier of over een ander onderwerp praten. Of wanneer ze hun mond dicht houden wanneer de autoriteit zegt dat ze moeten spreken.

Ze worden geprezen, gecomplimenteerd en beloond wanneer ze welk idee dan ook die door de autoriteit als waarheid en belangrijk wordt beschouwd, opdreunen. En ze krijgen verwijten, berispingen en straf wanneer ze bij overhoringen of repetities laten blijken het niet eens te zijn met de mening van diegene die ze autoriteit noemen. Of wanneer ze nadenken of schrijven over andere onderwerpen dan die waarover ze van de autoriteit moeten nadenken of schrijven.

Ze worden geprezen, gecomplimenteerd en beloond wanneer ze direct de autoriteit waarschuwen bij problemen of persoonlijke conflicten waar ze mee te maken krijgen. En ze krijgen verwijten, berispingen en straf wanneer ze zelf hun problemen of conflicten proberen op te lossen.

Ze worden geprezen, gecomplimenteerd en beloond wanneer ze de regels naleven, hoe arbitrair ze ook mogen zijn die de autoriteit hen besluit op te leggen. Ze krijgen verwijten, berispingen en straf wanneer ze dergelijke regels niet nakomen. Die regels kunnen gaan over bijna alles wat je kunt bedenken inclusief de kleding die je draagt, de uitdrukking op je gezicht, hoe je op een stoel moet zitten, wat je op je tafeltje mag hebben liggen. Welke richting je uit mag kijken en welke woorden je mag gebruiken.

Ze worden geprezen, gecomplimenteerd en beloond wanneer ze de autoriteit vertellen wanneer een andere leerling deze regels overtreedt. En ze krijgen verwijten, berispingen en straf wanneer ze dat niet doen.

Het wordt leerlingen onmiddellijk heel duidelijk gemaakt dat er in hun wereld twee soorten mensen zijn. De meesters, in dit geval de onderwijzers, en de ondergeschikten, dat zijn de leerlingen en dat de gedragsregels van die twee groepen hemelsbreed verschillen.

Tijdens onze lezingen ‘Ik word autonoom’ geven wij heel veel informatie over waarom je je niet alleen autonoom zou moeten (gaan) gedragen maar ook waarom je autonoom zou moeten wórden.

Meer info & aanmelden: info@ikwordautonoom.nl.

Wanneer reeds geplande lezingen niet in jouw agenda passen, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden van een lezing door ons in jouw omgeving op een dag en tijdstip dat jou past.

Houd ook deze website in de gaten voor nieuwe openbare lezingen.

Deel dit blog

Geverifieerd door MonsterInsights